ریتکوشیمی ، تولید کننده و صادرکننده سولفات فلزی

فرآیند تولید سولفات مس | سولفات مس | کاربرد سولفات مس| raetcochemi

1.فرآیند هاریک Harike process

در این روش صنعتی برای تولید مس هیدراته ذرات کوچک مس وارد برج واکنش شده تا بستری از فلز مس ایجاد گردد و محلول سولفات غلیظ که در محیط اسیدی درحال کریستالیزه شدن بوده تولید میشود.
میزان اکسیژن مصرفی ارتباط مستقیمی با جرم فلزی مس حل شده دارد. هوا باید با سرعتی مناسب به درون سیستم وارد شده تا بستر ذرات مس به صورت سیال گردد. محلول درون بستر به همراه هوا به گردش در آمده تا مخلوطی یکنواخت به دست آید.
یکی از اشکالات این سیستم این است که درصورت کاهش شدت هوا، محلول داغ اسید باعث تشکیل لایه ای از سولفید مس روی ذرات مس خواهد شد که موجب شده ذرات مس در مقابل اکسیداسیون های بعد به صورت خنثی عمل نموده و بازده کلی برج کاهش یابد.
از اشکالات دیگر این سیستم افزایش مدت زمان واکنش میباشد.
جهت افزایش میزان تولید در یک برج با بازدهی بالا اولا باید ارتفاع برج افزایش یابد دوما در صورت افزایش سطح ذرات مس و استفاده از براده های مس به جای تکه های مس تاثیر بسیار زیادی در افزایش سرعت واکنش دارد.

2.فرآیند دو برجی

یک روش صنعتی برای تولید سولفات مس آبدار که از دو برج پرشده از ذرات مس استفاده میشود.
یک برج پرشده از سولفوریک و در برج دوم هوا و بخار تزریق میشود تا سطح ذرات مس را اکسید کند. ذرات به طور متناوب به برج دیگر وارد شده و اکسید مس را حل و به برج خشک که شامل هوا و بخار است برمیگرداند، این فرآیند تا رسیدن به غلظت تعیین شده ادامه می یابد.

3.روش قطره ای

در این روش قطرات اسید سولفوریک از بالای بستر پر شده از مس پاشیده میشود و بعد از جمع آوری در مخزن ذخیره نگهداری میشود تا دوباره عمل پاشش صورت گیرد. بخار و هوای مورد نیاز از قسمت پایین برج به طور پیوسته دیده میشود.
فرآیند تا رسیدن به غلظت مشخص مس سولفات ادامه می یابد.

برای خواندن مقاله اصلی سولفات مس در سایت ریتکو شیمی اینجا کلیک کنید.