ریتکوشیمی ، تولید کننده و صادرکننده سولفات فلزی

سنگ مس - raetcochemi

سنگ مس

سنگ مس

فروش سنگ مس شرکت ریتکو شیمی

مس ، حدود 3-^10*5 درصد پوسته زمین را تشکیل می‌دهد. مقدار آن در آب دریاها در حدود 3-^10*3  درصد می‌باشد. قشر زمین برای استخراج مس مناسبتر است. مس به سه صورت در طبیعت یافت می‌شود که عبارتند از سنگهای اکسیده ، سنگهای سولفوره و مس طبیعی. 

سنگهای اکسیده مس

سنگهای اکسیده بیشتر در قشر زمین وجود دارند و تغییرات جوی و فعل و انفعالات طبیعی ، باعث تبدیل سنگهای سولفوره به سنگهای اکسیده می‌شود. سنگهای اکسیده مس بیشتر از کربنات‌ها ، سولفات‌ها و گاه سیلیکاتها تشکیل شده‌اند. 

 مهم ترین سنگهای اکسیده مس
سنگهای اکسیدهمقدار در صد مسشبکه کریستالیوزن مخصوص
کوپریت (Cuprite)۸۸٫۸مکعب۶٫۱۵
تنوریت (Tenorite)۷۹٫۹مونوکلینیک۶٫۴
آنوریت (Azurite)۵۵٫۳مونوکلینیک۳٫۸
مالاکیت (Malachite)۵۵٫۷مونوکلینیک۴٫۰
بروکانتیت (Brocantite)۵۶٫۵مونوکلینیک۴٫۰
کالکانیت (Chakanhte)۲۵٫۵تری‌کلینیک۲٫۳۲٫۲
کریزوکل (Chrycocilla)۳۰۲۶بلور آمورف۲۳__۱٫۹

 سنگهای سولفوره مس

سنگهای سولفوره برخلاف سنگهای اکسیده پایین‌تر و در عمق بیشتری از قشر زمین قرار دارند. قسمت اعظم سنگهای معدنی مس را سنگهای سولفوره تشکیل می‌دهند.

مهمترین سنگ های سولفوره مس 
سنگهای سولفورهمقداردرصد مسشبکه کریستالوزن مخصوص
کالکوزیت۷۹٫۹ارتورومبیک۵٫۸۵٫۵
کوولیت۶۶٫۵هگزاگونال۴٫۷
کالکوپیریت۳۴٫۶تتراگونال۴٫۳۴٫۱
بورنیت۵۹٫۷۵۵٫۵تتراگونال۵٫۳۴٫۹
آنارنریت۴۸٫۴ارتورمبیک۴٫۵__۴٫۵

مس طبیعی

مس گاهی به صورت آزاد در طبیعت یافت می‌شود. اغلب این مس به‌صورت دانه‌های ریز در داخل کنگلومرا یافت می‌شود. گاهی قطعات بزرگتر نیز در کانادا یافت شده است. چنین مسی حتی تا درجه خلوص ۹۹٫۹۲ درصد هم یافت شده است. 

معادن مس

معادن مس در دنیا به صورت رو باز و زیر زمینی وجود دارند. البته امروزه بیشترین درصد مس دنیا از معادن رو باز استخراج می‌شود، مشروط بر اینکه حداقل مس موجود در سنگ معدن حدود ۰٫۴ در صد باشد. از معادن مس زیر زمینی نیز که حداقل ۰٫۷ درصد مس داشته باشند، در صورت اقتصادی بودن استخراج به عمل می‌آید. 

عیار قابل استخراج

از اوایل قرن بیستم که سنگهای مس با عیار حدود ۵ — ۴% قابل استخراج در نظر گرفته شده است تا به امروز ، عیار مس قابل استخراج بطور منظم کاهش یافته است. وجود عناصر همراه که اکثرا مفید بوده ، بر ارزش اقتصادی کانی می‌افزایند، روی عیار قابل استخراج اثر کرده ، سنگهای کم عیار‌تری را قابل استخراج اقتصادی نموده‌اند. در کنگو سنگهای مس با عیار ۰٫۲۵% به‌علت وجود مقدار کمی اورانیوم قابل استخراج هستند.

بطور کلی عیار مس قابل استخراج در دنیا در معادن روباز در حدود ۰٫۴% و در معدن زیر زمینی در حدود ۰٫۷% می‌باشد که بستگی به میزان اقتصادی بودن و شرایط دیگر از قبیل آب و هوا ، حمل و نقل ، ارزش انرژی و میزان عناصر مفید دیگر در آن دارد. اکثر سنگهای مس دارای نقره به میزان ۳۰-۱ گرم در تن و طلا ۰٫۵ — ۰٫۱ گرم در تن و گاهی ۳ — ۲ گرم در تن می‌باشند. سنگهای معدنی مس غالبا حاوی سایر فلزات مانند سرب و کادمیم است و در مقادیر کمتر حاوی نیکل و کبالت نیز می‌باشند. 

شرکت ریتکو شیمی

سنگ مس | شرکت ریتکو شیمی
ارسال نظر