ریتکوشیمی ، تولید کننده و صادرکننده سولفات فلزی

آهک - raetcochemi

آهک

آهک

آهک یکی از پر مصرف ترین خاک های معدنی میباشد که در اغلب صنایع استفاده شده و جزو معادن پایه ای و اصلی به شمار می رود.

آهک به فرمول شیمیایی caco2 که به نام های خاک آهک ، کربنات کلسیم که در فضای باز و به صورت عادی در طبیعت یافت میگردد.

زمانی که سنگ آهک یا کربنات کلسیم را پودر میکنیم و آن را ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد حرارت دهیم گاز co2 از آن آزاد شده و تبدیل به اکسید کلسیم میگردد.

caco3 —(1000°c)—> cao +co2

به اکسید آهک ،آهک پخته شده و یا آهک زنده می گویند. از این محصول در بسیاری از نقاط مختلف همچون ساختمان سازی و…. استفاده میگردد.

زمانی که این محصول یعنی اکسید آهک رابا آب به نسبت یک به سه ترکیب کنیم یعنی یک سهم آب و سه سهم آهک اضافه شود واکنش به صورت گرمازا و به نام هیدراتاسیون آهک نامیده می شود که به صورت زیر تبدیل میگردد.

cao + H2o ————> ca (oH)2 + ΔH

که به آن هیدروکسید کلسیم و یا آهک هیدراته یا آهک کشته میگویند.

در بسیاری از صنایع آهک هیدراته را در آب مخلوط میکنند و یک مقدار حرارت می دهند تا تقریبا عمده آهک هیدراته را در آب حل شود که به آن شیر آهک یا دوغاب آهک میگویند که یک محصول پر مصرف در صنایع قند و … میباشد.

شیر آهک یا دوغاب

شیر آهک یا دوغاب

ارسال نظر