ویژگیهای سولفات آلومینیوم :

 

این ترکیب پس از انحلال به سرعت با عوامل قلیایی موجود در آب وارد واکنش شده و رسوب ژلاتینی هیدروکسید آلومینیوم را تولید می نماید که بعلت سنگینی آن از محلول آب باعث نشست در سطح آب میشود وبا این عمل باعث جذب تمامی ذرات و نا خالصی های معلق موجود در آب می گردد.

 

مشخصات شیمیایی محصول

ردیف

ویژگی ها

مقدار

1

جرم مولکولی

594

2

دانسیته

g/cm3 3 1.2-1

3

حداکثر مواد نا محلول در آب (درصد وزنی)

0.3%

4

PHحداقل

5

درصدخلوص

97

6

درصد AL2o3

%16.5

 

 

 

 

ویژگی های سولفات آلومینیوم          

 کاربردهای سولفات آلومینیوم               

  فرایند تولید سولفات آلومینیوم 

 

تماس با ما

      

تلفن دفترمرکزی :41 -34437840 026

آدرس دفتر مرکزی :  کرج سه راه رجایی شهر نبش میثم 11 برج ارمان طبقه 10 واحد 39

موبایل : 09121975117

ایمیل : info@raetcochemi.com