ریتکوشیمی ، تولید کننده و صادرکننده سولفات فلزی

سولفات آلومینیوم - raetcochemi

سولفات آلومینیوم

سولفات آلومینیوم

با فرمول شیمیایی Al2(SO4)3 یک ترکیب سفید رنگ با قابلیت انحلال بسیار بالا در آب می باشد که پس از اکسید آلومینیوم دومین ترکیب پر مصرف آلومینیوم می باشد، این ماده می تواند به صورت ساده یا نمک مضاعف با پتاسیم، آمونیوم یا سدیم تولید شود که در این صورت زاج آلومینیوم نامیده می شود. مهمترین زاج آلومینیوم نمک تشکیل شده با آمونیوم، با فرمول شیمیایی NH4Al(SO4)2 می باشد. که بسیاری از افراد این دو ماده را با هم اشتباه گرفته و آنها را شکلهای مختلفی از یک محصول میدانند. سولفات آلومینوم بسته به مقدار آب مصرف شده برای رقیق سازی سولفوریک اسید مصرفی، می تواند ۳۲-۸ مولکول آب در ترکیب خود داشته باشد .

◊ویژگی های ماده                            ◊کاربرد ماده                             ◊فرآیند تولید ماده

شرکت ریتکو شیمی

فروش سولفات آلومینیوم شرکت ریتکو شیمی
سولفات آلومینیوم
سولفات آلومینیوم | بازرگانی سولفات آلومینیوم ریتکوشیمی
سولفات آلومینیوم
ارسال نظر